Nasza Kadra

Akademia Młodego Człowieka

Kadrę pedagogiczną stanowią osoby młode, kreatywne, kochające dzieci oraz posiadające niezbędne kwalifikacje pedagogiczne.

Ideą przewodnią pracy naszych nauczycieli jest przede wszystkim poszanowanie godności dziecka, współpraca z dzieckiem, motywacja oraz indywidualne podejście, które jest realizowane na drodze edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej.


mgr Aleksandra Kosz

Dyrektor przedszkola, psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny

Jestem absolwentką studiów psychologicznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W 2005 r. rozpoczęłam pracę z małymi dziećmi ze spektrum zaburzeń autystycznych według metod Stosowanej Analizy Zachowania (terapii behawioralnej). Od początku mojej praktyki zawodowej do chwili obecnej zgłębiam problematykę dotyczącą zaburzeń autystycznych poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach i kursach. W 2008 roku ukończyłam studia podyplomowe pod nazwą Stosowana Analiza Zachowania również w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Od 2010 roku prowadzę Punkt Terapeutyczno-Szkoleniowy "DROGA", a w roku 2014 w odpowiedzi na potrzeby rodziców dzieci ze spektrum autyzmu otworzyłam przedszkole terapeutyczne dla dzieci z autyzmem o profilu behawioralnym. W 2020 roku poszerzyłam swoje kwalifikacje o studia podyplomowe na kierunkach: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. 

 

 

mgr Magdalena Wieczorek

Psycholog, terapeuta behawioralny

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim. Swoje wykształcenie poszerzyłam także o przygotowanie pedagogiczne. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w szkołach na każdym etapie edukacyjnym, na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Zespole Neuropsychiatrycznym w Opolu oraz w Centrum Neurorehabilitacji im. Zofii i Józefa Dziurkowskich, gdzie miałam okazję prowadzić zajęcia grupowe dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi.
Aktualnie, po odbyciu stażu zawodowego oraz ukończeniu III stopniowego kursu Stosowanej Analizy Zachowania, objęłam stanowisko terapeuty w Przedszkolu Terapeutycznym ,,Akademia Małego Człowieka” oraz Punkcie Terapeutyczno-Szkoleniowym „DROGA” w Szałszy.
 

 


mgr Agnieszka Czyżkowska

Neurologopeda, terapeuta

Studia pedagogiczne ukończyłam na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, natomiast studia podyplomowe z zakresu logopedii odbyłam w Wyższej Szkole Humanistyczno - Ekonomicznej w Brzegu. Swoje wykształcenie uzupełniałam o liczne udziały w konferencjach, szkoleniach i warsztatach z zakresu praktycznych oddziaływań w terapii logopedycznej.
Rozwojem mowy i komunikacji u najmłodszych interesuję się od wielu lat pracując nie tylko jako terapeuta swoich pacjentów ale również jako mama z własnymi synami. Dzięki temu dobrze rozumiem jak trudną sytuacją dla dziecka i jego rodziny jest brak komunikacji oraz jak ważnym aspektem terapeutycznym jest wdrożenie wczesnych oddziaływań logopedycznych.
W chwili obecnej po odbyciu stażu, pracuję w Przedszkolu Terapeutycznym "Akademii Młodego Człowieka" na stanowisku neurologopedy i terapeuty.

 

 

mgr Joanna Stopa

Psycholog, specjalista psychodietetyki, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Śląskim. Swoje wykształcenie poszerzyłam o przygotowanie pedagogiczne, a także studia podyplomowe z zakresu psychodietetyki. Obecnie uczęszczam do czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, przygotowując się do egzaminu certyfikującego.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam odbywając staże i praktyki w kilku Ośrodkach Zdrowia Psychicznego. Przez kilka lat pracowałam z osobami doświadczającymi kryzysu na skutek trudnych sytuacji życiowych, problemów rodzinnych czy wychowawczych, a także z dziećmi i młodzieżą w Domu Dziecka. Obecnie pracuję w Centrum Psychodietetyki i Leczenia Zaburzeń Odżywiania „Przemiana” w Katowicach, a po odbyciu stażu zawodowego objęłam również stanowisko psychologa w Przedszkolu Terapeutycznym „Akademia Małego Człowieka” oraz Punkcie Terapeutyczno-Szkoleniowym "DROGA" w Szałszy. Stale podnoszę swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach.
 
 
 

mgr Magdalena Ratajczak-Błach

Oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny

Jestem studentką kierunku Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam jak dotąd podczas praktyk studenckich oraz podczas pracy wolontariackiej jako opiekun osób niepełnosprawnych na wakacyjnych turnusach rehabilitacyjnych. Po ukończeniu III stopniowego kursu Stosowanej Analizy Zachowania oraz odbyciu stażu zawodowego w Przedszkolu Terapeutycznym „Akademii Małego Człowieka” objęłam tam stanowisko terapeuty.
 

mgr Magda Janik

Psycholog

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim. Swoje wykształcenie poszerzyłam również o przygotowanie pedagogiczne oraz kurs Treningu Umiejętności Społecznych. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk w szkołach na każdym etapie edukacji, w powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także w czasie wolontariatu, pracując z chłopcem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Po odbyciu stażu zawodowego objęłam stanowisko terapeuty w Przedszkolu Terapeutycznym ,,Akademia Małego Człowieka”.