Nasza Kadra

Akademia Młodego Człowieka

Kadrę pedagogiczną stanowią osoby młode, kreatywne, kochające dzieci oraz posiadające niezbędne kwalifikacje pedagogiczne.

Ideą przewodnią pracy naszych nauczycieli jest przede wszystkim poszanowanie godności dziecka, współpraca z dzieckiem, motywacja oraz indywidualne podejście, które jest realizowane na drodze edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej.


mgr Aleksandra Kosz

Dyrektor przedszkola, psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny

Jestem absolwentką studiów psychologicznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W 2005 r. rozpoczęłam pracę z małymi dziećmi ze spektrum zaburzeń autystycznych według metod Stosowanej Analizy Zachowania (terapii behawioralnej). Od początku mojej praktyki zawodowej do chwili obecnej zgłębiam problematykę dotyczącą zaburzeń autystycznych poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach i kursach. W 2008 roku ukończyłam studia podyplomowe pod nazwą Stosowana Analiza Zachowania również w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Od 2010 roku prowadzę Punkt Terapeutyczno-Szkoleniowy "DROGA", a w roku 2014 w odpowiedzi na potrzeby rodziców dzieci ze spektrum autyzmu otworzyłam przedszkole terapeutyczne dla dzieci z autyzmem o profilu behawioralnym. W 2020 roku poszerzyłam swoje kwalifikacje o studia podyplomowe na kierunkach: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Od września 2020 roku w ramach współpracy z Fundacją SAWANCI prowadzę regularne spotkania superwizyjne dla terapeutów w klasie dla dzieci z autyzmem w SOSW w Ziemięcicach.

 


mgr Patrycja Rosół

Logopeda, filolog polski, muzyk, terapeuta behawioralny.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Filologicznym o kierunku filologia polska ze specjalizacją nauczycielską. Ukończyłam także studia podyplomowe z logopedii oraz Diecezjalną Szkołę Organistowską II stopnia w Gliwicach, po której aktywnie spełniam się jako muzyk.
Swoje doświadczenie nauczycielskie i logopedyczne zdobyłam podczas licznych praktyk z dziećmi i młodzieżą na różnych stopniach edukacji, a także w trakcie medycznej praktyki logopedycznej w Śląskim Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Katowicach. Poznałam tam pracę z dorosłymi z zaburzeniami mowy i komunikacji: po degeneracji struktur układu nerwowego np. po udarze, po laryngektomii, czy jąkające się oraz prowadziłam indywidualne zajęcia z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami o spektrum autyzmu, z zespołem Downa, Aspergera, a także z niedosłuchem, zaparatowane. Obecnie, po ukończeniu stażu zawodowego w pracy terapeutycznej wg metod „Stosowanej Analizy Zachowania” prowadzę terapię dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu terapeutycznym "Akademii Małego Człowieka" oraz w Punkcie Terapeutyczno - Szkoleniowym "DROGA" w Szałszy na stanowisku logopedy, terapeuty. 
W wolnych chwilach interesuję się wpływem muzyki na nas i nasze otoczenie oraz poszerzam swoją wiedzę z zakresu muzykoterapii i neurologopedii.
 
 
 

mgr Magdalena Wieczorek

Psycholog, terapeuta behawioralny

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim. Swoje wykształcenie poszerzyłam także o przygotowanie pedagogiczne. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w szkołach na każdym etapie edukacyjnym, na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Zespole Neuropsychiatrycznym w Opolu oraz w Centrum Neurorehabilitacji im. Zofii i Jo´zefa Dziurkowskich, gdzie miałam okazję prowadzić zajęcia grupowe dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi.
Aktualnie, po odbyciu stażu zawodowego oraz ukończeniu III stopniowego kursu Stosowanej Analizy Zachowania, objęłam stanowisko terapeuty w Przedszkolu Terapeutycznym ,,Akademia Małego Człowieka” oraz Punkcie Terapeutyczno-Szkoleniowym „DROGA” w Szałszy.
 

 


mgr Agnieszka Czyżkowska

Neurologopeda, terapeuta

Studia pedagogiczne ukończyłam na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, natomiast studia podyplomowe z zakresu logopedii odbyłam w Wyższej Szkole Humanistyczno - Ekonomicznej w Brzegu. Swoje wykształcenie uzupełniałam o liczne udziały w konferencjach, szkoleniach i warsztatach z zakresu praktycznych oddziaływań w terapii logopedycznej.
Rozwojem mowy i komunikacji u najmłodszych interesuję się od wielu lat pracując nie tylko jako terapeuta swoich pacjentów ale również jako mama z własnymi synami. Dzięki temu dobrze rozumiem jak trudną sytuacją dla dziecka i jego rodziny jest brak komunikacji oraz jak ważnym aspektem terapeutycznym jest wdrożenie wczesnych oddziaływań logopedycznych.
W chwili obecnej po odbyciu stażu, pracuję w Przedszkolu Terapeutycznym "Akademii Młodego Człowieka" na stanowisku neurologopedy i terapeuty.

 

 

mgr Joanna Stopa

Psycholog, specjalista psychodietetyki, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Śląskim. Swoje wykształcenie poszerzyłam o przygotowanie pedagogiczne, a także studia podyplomowe z zakresu psychodietetyki. Obecnie uczęszczam do czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, przygotowując się do egzaminu certyfikującego.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam odbywając staże i praktyki w kilku Ośrodkach Zdrowia Psychicznego. Przez kilka lat pracowałam z osobami doświadczającymi kryzysu na skutek trudnych sytuacji życiowych, problemów rodzinnych czy wychowawczych, a także z dziećmi i młodzieżą w Domu Dziecka. Obecnie pracuję w Centrum Psychodietetyki i Leczenia Zaburzeń Odżywiania „Przemiana” w Katowicach, a po odbyciu stażu zawodowego objęłam również stanowisko psychologa w Przedszkolu Terapeutycznym „Akademia Małego Człowieka” oraz Punkcie Terapeutyczno-Szkoleniowym "DROGA" w Szałszy. Stale podnoszę swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach.
 
 
 

mgr Magdalena Ratajczak-Błach

Oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny

Jestem studentką kierunku Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam jak dotąd podczas praktyk studenckich oraz podczas pracy wolontariackiej jako opiekun osób niepełnosprawnych na wakacyjnych turnusach rehabilitacyjnych. Po ukończeniu III stopniowego kursu Stosowanej Analizy Zachowania oraz odbyciu stażu zawodowego w Przedszkolu Terapeutycznym „Akademii Małego Człowieka” objęłam tam stanowisko terapeuty.
 
 
 
 

 mgr Natalia Urbankiewicz

 Psycholog

Ukończyłam studia psychologiczne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiadam również przygotowanie pedagogiczne. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach, w szkołach na każdym etapie edukacyjnym oraz pracując jako wolontariusz, z dziećmi i ich rodzinami w Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży "Nazaret" w Katowicach. Po odbyciu stażu zawodowego, prowadzę terapię dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Przedszkolu Terapeutycznym " Akademia Małego Człowieka" w Szałszy.

mgr Magda Janik

Psycholog

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim. Swoje wykształcenie poszerzyłam również o przygotowanie pedagogiczne oraz kurs Treningu Umiejętności Społecznych. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk w szkołach na każdym etapie edukacji, w powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także w czasie wolontariatu, pracując z chłopcem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Po odbyciu stażu zawodowego objęłam stanowisko terapeuty w Przedszkolu Terapeutycznym ,,Akademia Małego Człowieka”.
 
 
 

mgr Paulina Szczęsny

Psycholog, terapeuta

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, na oddziale psychiatrycznym, gdzie miałam możliwość pracować z dziećmi głównie z zaburzeniami osobowości, z zaburzeniami depresyjnymi oraz z zaburzeniami odżywiania. Uczestniczyłam także w terapiach zajęciowych dostosowanych do wieku oraz problematyki pacjentów. Kolejne doświadczenie pozyskałam w Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej na oddziale zamkniętym psychiatrii, gdzie pracowałam z dorosłymi pacjentami z zaburzeniami osobowości. Prowadziłam tam także zajęcia psychoedukacyjne oraz zajęcia grupowe na oddziale dziennym. Aktualnie, po odbyciu stażu zawodowego, opierającego się na koncepcjach Stosowanej Analizy Zachowania prowadzę terapię dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu terapeutycznym ,,Akademia Małego Człowieka” oraz w punkcie Terapeutyczno – Szkoleniowym ,,Droga” w Szałszy, na stanowisku terapeuty.

 

mgr Magdalena Grzyb

Psycholog

Ukończyłam studia psychologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam m.in. na oddziale psychiatrii dziecięcej w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu. Uczestniczyłam tam w terapiach grupowych, prowadziłam zajęcia warsztatowe i pracowałam na co dzień z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami odżywiania oraz z zaburzeniami zachowania i emocji. Obecnie, po odbyciu stażu zawodowego opierającego się na metodach Stosowanej Analizy Zachowania objęłam stanowisko terapeuty w Przedszkolu Terapeutycznym „Akademia Małego Człowieka” w Szałszy.
 
 
 

mgr Bolesław Magda

Psycholog, Animator

Ukończyłem studia na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Śląskim. Doświadcznie w pracy z dziećmi zdobywałem w Studiu Maciej na stanowisku animatora oraz wychowawcy. W ramach praktyk studenckich odbyłem staż na Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży “Feniks” w Gliwicach. Od września 2020 pracuje w Niepublicznym Specjalnym Punkcie Przedszkolnym "Akademia Małego Człowieka" na stanowisku Psychologa.