Nasza Kadra

Akademia Młodego Człowieka

Kadrę pedagogiczną stanowią osoby młode, kreatywne, kochające dzieci oraz posiadające niezbędne kwalifikacje pedagogiczne.

Ideą przewodnią pracy naszych nauczycieli jest przede wszystkim poszanowanie godności dziecka, współpraca z dzieckiem, motywacja oraz indywidualne podejście, które jest realizowane na drodze edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej.


mgr Aleksandra Kosz

Dyrektor przedszkola, psycholog, certyfikowany terapeuta behawioralny

W 2005 r. rozpoczęłam pracę z małymi dziećmi ze spektrum zaburzeń autystycznych według metod Stosowanej Analizy Zachowania (terapii behawioralnej). Od początku mojej praktyki zawodowej do chwili obecnej zgłębiam problematykę dotyczącą zaburzeń autystycznych poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach i kursach. Od 2010 roku prowadzę Punkt Terapeutyczno-Szkoleniowy "Droga", a w roku 2014 w odpowiedzi na potrzeby rodziców dzieci ze spektrum autyzmu otworzyłam przedszkole specjalne o profilu behawioralnym.


mgr Sara Kuźnik

Pedagog opiekuńczy, opiekuńczo-wychowawczy, resocjalizacyjny, terapeuta behawioralny, doktorantka III roku Nauk o Rodzinie

 
Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskim,gdzie obecnie jestem doktorantką. Praca naukowa,którą obecnie przygotowuję dotyczy medycyny predyktywnej, genetyki klinicznej i bioetyki. Doświadczenie w pracy z dziećmi nabywałam na praktykach zawodowych i zajęciach terenowych. Posiadam kwalifikacje pedagogiczne. Naukowo rozwijam się biorąc udział jako słuchacz i prelegent w licznych konferencjach oraz sympozjach krajowych i międzynarodowych. Obecnie, po ukończeniu stażu w Akademii Małego Człowieka oraz III stopniowego kursu Stosowanej Analizy Zachowania objęłam stanowisko terapeuty dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 

mgr Katarzyna Słomiany

Psycholog, terapeuta behawioralny

 
Jestem absolwentką studiów psychologicznych Uniwersytetu Śląskiego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i w Dziale Profilaktyki i Pomocy Dziecku i Rodzinie w gliwickim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w gliwickim Centrum Zdrowia Psychicznego ,,Feniks”, gdzie pracowałam m.in. z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Aktualnie, po odbyciu stażu zawodowego bazującego na założeniach Stosowanej Analizy Zachowania, objęłam stanowisko terapeuty w punkcie przedszkolnym ,,Akademia Małego Człowieka”. Moje zainteresowania oscylują wokół psychologii rozwojowej, neuropsychologii oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Zależy mi na tym, aby dbać o swój dalszy rozwój naukowy, dlatego też aktywnie uczestniczę w szkoleniach oraz kursach podnoszących moje kwalifikacje zawodowe.
 

mgr Patrycja Rosół

Logopeda, filolog polski, muzyk, terapeuta behawioralny.

 
Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Filologicznym o kierunku  filologia polska ze specjalizacją nauczycielską. Ukończyłam także studia podyplomowe z logopedii oraz Diecezjalną Szkołę Organistowską II stopnia w Gliwicach, po której aktywnie spełniam się jako muzyk.
Swoje doświadczenie nauczycielskie i logopedyczne zdobyłam podczas licznych praktyk z dziećmi i młodzieżą na różnych stopniach edukacji, a także w trakcie medycznej praktyki logopedycznej w Śląskim Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Katowicach. Poznałam tam pracę z dorosłymi z zaburzeniami mowy i komunikacji: po degeneracji struktur układu nerwowego np. po udarze, po laryngektomii, czy jąkające się oraz prowadziłam indywidualne zajęcia z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami o spektrum autyzmu, z zespołem Downa, Aspergera, a także z niedosłuchem, zaparatowane.
W wolnych chwilach interesuję się wpływem muzyki na nas i nasze otoczenie oraz poszerzam swoją wiedzę z zakresu muzykoterapii i neurologopedii.
Po stażu w „Akademii Małego Człowieka” objęłam tam stanowisko logopedy, terapeuty.
 

mgr Agnieszka Czyżykowska

Logopeda, terapeuta

Studia pedagogiczne ukończyłam na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, natomiast studia podyplomowe z zakresu logopedii odbyłam w Wyższej Szkole Humanistyczno - Ekonomicznej w Brzegu. Swoje wykształcenie uzupełniałam o liczne udziały w konferencjach, szkoleniach i warsztatach z zakresu praktycznych oddziaływań w terapii logopedycznej.
Rozwojem mowy i komunikacji u najmłodszych interesuję się od wielu lat pracując nie tylko jako terapeuta swoich pacjentów ale również jako mama z własnymi synami. Dzięki temu dobrze rozumiem jak trudną sytuacją dla dziecka i jego rodziny jest brak komunikacji oraz jak ważnym aspektem terapeutycznym jest wdrożenie wczesnych oddziaływań logopedycznych.
W chwili obecnej po odbyciu stażu, pracuję w "Akademii Młodego Człowieka" na stanowisku logopedy i terapeuty.
 

mgr Magdalena Kornatka

Psycholog, terapeuta behawioralny

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim. Swoje wykształcenie poszerzyłam także o przygotowanie pedagogiczne. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w szkołach na każdym etapie edukacyjnym, na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Zespole Neuropsychiatrycznym w Opolu oraz w Centrum Neurorehabilitacji im. Zofii i Jo´zefa Dziurkowskich, gdzie miałam okazję prowadzić zajęcia grupowe dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi.  
Aktualnie, po odbyciu stażu zawodowego oraz ukończeniu III stopniowego kursu Stosowanej Analizy Zachowania, objęłam stanowisko terapeuty w Przedszkolu Terapeutycznym ,,Akademia Małego Człowieka” oraz Punkcie Terapeutyczno-Szkoleniowym „Droga”
 

mgr Magdalena Ratajczak

Oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny

Jestem studentką kierunku Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam jak dotąd podczas praktyk studenckich oraz podczas pracy wolontariackiej jako opiekun osób niepełnosprawnych na wakacyjnych turnusach rehabilitacyjnych. Po odbyciu stażu zawodowego w Predszkolu Terapeutycznym „Akademii Małego Człowieka” objęłam tam stanowisko terapeuty.
 

Monika Mazgajska

opis wkrótce...

Sample image

Natalia Urbankiewicz

opis wkrótce...