Program za życiem

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością.

MGOPS Końskie Pomoc społeczna

Realizowane u nas od wielu już lat Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci to ogromna szansa dla licznej grupy najmłodszych mieszkańców dotkniętych niepełnosprawnością bądź tą niepełnosprawnością zagrożonych. Cel wczesnego wspomagania jest prosty: umożliwić dzieciom rozwój na miarę ich rzeczywistych możliwości i tak go stymulować, by możliwe było w przyszłości włączenie tych dzieci do pełnego życia w społeczeństwie. Od lutego 2020 roku zakres Wczesnego Wspomagania Rozwoju dzieci poszerzono o oddziaływania dodatkowe w ramach rządowego programu „Za życiem” – zajęcia terapeutyczne, szczególnie dla dzieci najmłodszych (od urodzenia do 3 roku życia) lub nieco starszych, jeśli są dotknięte poważniejszymi deficytami i problemami rozwojowymi.

Informacje o programie:

Program uprawnia do wsparcia ogólnoro

zwojowego dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat.

  • Program adresowany jest do dzieci mieszkających na terenie Miasta Zabrze.

  • Program finansowany jest ze środków budżetu państwa. Korzystanie z Programu jest bezpłatne.

  • Rządowy program “Za życiem” realizowany jest przez  Punkt Terapeutyczno-Szkoleniowy "DROGA" w Szałszy, a funkcje Ośrodka Koordynującego Program sprawuje Szkoła Podstawowa nr 41 Specjalna w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Konopnickiej 3.

  • Celem programu „Za życiem” jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie dostępu do interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.

  • Informacji na temat programu udziela: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 41 w Zabrzu ul. Konopnickiej 3; telefonicznie: 32 271 02 15

  • Do realizowanych form zajęć na terenie Punktu Terapeutyczno-Szkoleniowego "DROGA" oraz Przedszkola Terapeutycznego "Akademii Małego Człowieka" w Szałszy zalicza się INDYWIDUALNĄ TERAPIĘ BEHAWIORALNĄ oraz TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH.