Terapie

PROGRAM INTENSYWNEJ I WCZESNEJ TERAPII

Wiodącą metodą terapeutyczną realizowaną w Punkcie Przedszkolnym jest Stosowana Analiza Zachowania. Jest to metoda, która posiada bogatą historię badań naukowych potwierdzających jej skuteczność w terapii osób ze spektrum autyzmu.

Wykorzystując kilkudziesięcioletnie doświadczenie profesjonalistów w dziedzinie Stosowanej Analizy Zachowania proponujemy Rodzicom i ich dzieciom terapię:
Kompleksową – stymulujemy rozwój wszystkich sfer funkcjonowania dziecka w środowisku przedszkolnym;

Zindywidualizowaną – zajęcia we wstępnym etapie realizowane są w systemie jeden terapeuta na jedno dziecko. Każde dziecko ma  dostosowane do swoich potrzeb pomoce;

Intensywną – około 20 godzin tygodniowo specjalistycznych zajęć prowadzonych indywidualnych oraz zajęcia w małych i większych grupach rówieśniczych.
Głównym celem pracy jest nauka z dzieckiem oparta na systemach motywacyjnych (wzmacnianiu pozytywnym), w sposób promujący sukces dziecka, polegający na rozwijaniu zachowań nowych, deficytowych, minimalizowaniu zachowań niepożądanych, generalizowaniu umiejętności oraz rozwijaniu samodzielności. Każde dziecko ma opracowany program edukacyjno - terapeutyczny, który jest realizowany w trakcie zajęć indywidualnych lub grupowych.

Jestesmy przedszkolem SUPERWIZOWANYM! Współpracujemy z Fundacją Wspierania Osób z Zaburzeniami Rozwoju OD POCZĄTKU.
Superwizor: Pani Agnieszka Rajs - Glazar

Program edukacyjno- terapeutyczny Akademii Małego Człowieka obejmuje:

NAUKA MOWY I KOMUNIKACJI:

Dzieci autystyczne, które zgłaszają się do naszego przedszkola zwykle nie tylko nie mówią, ale przede wszystkim nie potrafią komunikować się ze swoimi rodzicami, otoczeniem w żaden inny sposób. Uczymy więc dzieci mówić, a komunikację werbalną wspomagamy innymi systemami komunikacji alternatywnej z zastosowaniem metod Pyramid Pecs.

Nasze przedszkolaki objęte są bardzo intensywną terapią w tym zakresie, a zajęcia odbywają się codziennie w wymiarze dopasowanym do bieżących potrzeb dziecka.

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI PRZEDSZKOLNYCH

Celem systematycznych, codziennych i intensywnych ćwiczeń jest nauka różnego rodzaju zabawy – konstrukcyjnej, tematycznej, "w udawanie" oraz innych, które są podstawową aktywnością każdego dziecka. Zabawa daje dziecku możliwość nawiązania kontaktu z innym dzieckiem, pozwala na naukę nowych umiejętności, stanowi alternatywę dla wielu współistniejących w autyzmie trudnych zachowań. Uczymy również malowania farbami, kolorowania, wycinania, rysowania, ćwiczeń gimnastycznych, słuchania opowiadań i bajek, naśladowania. Ponadto rozwijamy percepcję słuchową, wzrokową, dotykową oraz rozwijamy komunikację.

Podstawą wszelkich naszych oddziaływań edukacyjnych są zróżnicowane i bardzo atrakcyjne dla dzieci systemy motywacyjne, dlatego dzieci uczą się szybko, łatwo i z przyjemnością.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Umiejętności społeczne stanowią w autyzmie poważny deficyt. Uczymy dzieci niezależności w zabawie, umiejętności dokonywania wyborów aktywności i zabaw, organizowaniu sobie czasu wolnego.

Rozwijamy umiejętności poprawnych zachowań w kontaktach z innymi ludźmi. Uczymy używania zwrotów grzecznościowych, rozpoczynania i prowadzenia rozmowy, kulturalnego odmawiania, pytania i odpowiadania na interakcje innych osób.

Trening Umiejętności Społecznych przeprowadzamy codziennie w trakcie wielu stałych aktywności w Ramowym Planie Dnia Przedszkola, a mianowicie realizowanie części planów terapeutycznych w diadach lub trzyosobowych grupach, rytmiki oraz nauka w dwóch 5 lub 6 osobowej grupie.

TRENING CZYSTOŚCI

Do naszego punktu przedszkolnego zgłaszają się często dzieci z niezakończonym treningiem czystości. Uczymy je załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne w odpowiedni sposób i w odpowiednim miejscu. Pomagamy również dzieciom, które ukończyły wcześniej trening czystości z powodzeniem, lecz doszło do regresu tej umiejętności i trudności znów powróciły. Instruujemy rodziców, jak trening czystości przeprowadzić w domu.

TRENING JEDZENIA NOWYCH POTRAW

Wiele dzieci z autyzmem prezentuje specyficzną wybiórczość w jedzeniu. Nie jedzą określonych produktów  lub systematycznie wycofują kolejne potrawy z jadłospisu. Pomagamy rodzicom poszerzać menu żywieniowe dziecka w trosce o zdrowie i prawidłowe funkcjonowanie ich dzieci. Prowadzimy trening jedzenia nowych potraw na terenie punktu przedszkolnego oraz przekazujemy rodzicom wskazówki do wprowadzenia zmian żywieniowych w domu. 

STRATEGIE MODYFIKACJI TRUDNYCH ZACHOWAŃ

Dzieci autystyczne z definicji prezentują szeroką gamę deficytów rozwojowych, czyli nie posiadają wielu umiejętności społecznych, komunikacyjnych i poznawczych, które pozwalałyby im na pełne włączenie w społeczność rówieśników. Dużą trudność dla rodziny stanowią również tzw. nadmiary zachowań, czyli zachowania, które występują u dziecka w danym wieku zbyt często i są mocno nasilone lub nie powinny w ogóle występować. Są to takie zachowania jak: agresja fizyczna lub werbalna w stosunku do rówieśników i dorosłych, autoagresja, nasilony i intensywny krzyk, płacz lub histeria, destrukcja otoczenia, autostymulacja i inne zachowania, które utrudniają dziecku naukę oraz są bezpośrednią przyczyną izolacji dziecka.

W naszym punkcie przedszkolnym prowadzimy intensywną terapię, której celem jest nauka zachowań alternatywnych i pożądanych, które mogą w przyszłości zastąpić zachowania niepożądane. Wprowadzamy efektywne strategie zmniejszające ilość trudnych zachowań lub eliminujące  zachowania, które zagrażają życiu lub zdrowiu dziecka. Pomagamy dzieciom identyfikować ich emocje, nazywać je, radzić sobie z nimi w różnych trudnych sytuacjach.