Kadrę pedagogiczną stanowią osoby młode, kreatywne, kochające dzieci oraz posiadające niezbędne kwalifikacje pedagogiczne.

Ideą przewodnią pracy naszych nauczycieli jest przede wszystkim poszanowanie godności dziecka, współpraca z dzieckiem, motywacja oraz indywidualne podejście, które jest realizowane na drodze edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej.

 

 mgr Aleksandra Koszdyrektor przedszkola

                                       psycholog, certyfikowany terapeuta behawioralny

W 2004 roku ukończyłam studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na Wydziale Psychologii Klinicznej. Natomiast w roku 2008 ukończyłam studia podyplomowe: "Stosowana Analiza Zachowania" prowadzone w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie, a następnie uzyskałam tytuł "terapeuty certyfikowanego".

W 2005 r. rozpoczęłam pracę z małymi dziećmi ze spektrum zaburzeń autystycznych według metod Stosowanej Analizy Zachowania (terapii behawioralnej). Od początku mojej praktyki zawodowej do chwili obecnej zgłębiam problematykę dotyczącą zaburzeń autystycznych poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach i kursach. Od 2010 roku prowadzę Punkt Terapeutyczno-Szkoleniowy "Droga", a w roku 2014 w odpowiedzi na potrzeby rodziców dzieci ze spektrum autyzmu otworzyłam przedszkole specjalne o profilu behawioralnym.

 

 

 

 mgr Magdalena Szantyr- psycholog kliniczny, terapeuta behawioralny

Ukończyłam Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Moje zainteresowania skupiają się na psychologii klinicznej, rozwojowej a także neuropsychologii. Swoją pracę zawodową związałam z dziećmi, gdyż praca z nimi sprawia mi ogromną satysfakcję. Pragnę rozwijać się i doskonalić w tym co robię, dlatego kontynuuję naukę na studiach podyplomowych oraz podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Ukończyłam III-stopniowy kurs "Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem", studiuję także "Przygotowanie Pedagogiczne" oraz "Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka". Po odbyciu stażu zawodowego w pracy terapeutycznej według założeń Stosowanej Analizy Zachowania, pracuję obecnie jako terapeuta behawioralny dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Akademii Małego Człowieka oraz w Punkcie Terapeutyczno - Szkoleniowym "Droga".

 

 

mgr Wiktoria Serafin-pedagog, artterapeuta, animator kultury, terapeuta behawioralny


Jestem absolwentką magisterskich studiów pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Ukończyłam również III- stopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania oraz praktyczny staż w Niepublicznym Specjalnym Punkcie Przedszkolnym "Akademia Małego Człowieka".
Pierwsze kroki w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu stawiałam pracując w Warszawie w Montessoriańskim Integracyjnym Przedszkolu Terapeutycznym oraz w przedszkolu specjalnym.
Aktualnie kontynuuję mój rozwój zawodowy kształcąc się na kierunku pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oraz podnoszę swoje kwalifikację o kursy i szkolenia z zakresu terapii behawioralnej.

 

 

 mgr Sara Kuźnik- pedagog opiekuńczy,opiekuńczo-wychowawczy,resocjalizacyjny,

                              terapeuta behawioralny,doktorantka III roku Nauk o Rodzinie

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskim,gdzie obecnie jestem doktorantką. Praca naukowa,którą obecnie przygotowuję dotyczy medycyny predyktywnej,genetyki klinicznej i bioetyki. Doświadczenie w pracy z dziećmi nabywałam na praktykach zawodowych i zajęciach terenowych. Posiadam kwalifikacje pedagogiczne. Naukowo rozwijam się biorąc udział jako słuchacz i prelegent w licznych konferencjach oraz sympozjach krajowych i międzynarodowych. Obecnie, po ukończeniu stażu w Akademii Małego Człowieka oraz III stopniowego kursu Stosowanej Analizy Zachowania objęłam stanowisko terapeuty dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

 

mgr Katarzyna Jeziorska – logopeda, terapeuta behawioralny

W 2011 roku ukończyłam magisterskie studia filologiczne o specjalności komunikacja społeczna. Po studiach rozpoczęłam karierę zawodową i równolegle podjęłam podyplomowe studia logopedyczne. Moje wykształcenie uzupełniłam także o przygotowanie pedagogiczne.  Uczestniczę w wielu szkoleniach i kursach z zakresu pedagogiki i logopedii, dzięki którym wciąż poszerzam zasób swojej wiedzy i umiejętności, a praca terapeutyczna sprawia mi wiele radości i satysfakcji.  

 

Obecnie pracuję w Akademii Małego Człowieka, gdzie, po pomyślnie zakończonym stażu oraz ukończeniu III-stopniowego kursu Stosowanej Analizy Zachowania, zajmuję się terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.  

 

 

 mgr Karolina Mokrak- psycholog, terapeuta

Jestem absolwentką studiów psychologicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Swoje wykształcenie poszerzyłam również o przygotowanie pedagogiczne.

 

Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam podczas praktyk kierunkowych m.in. w Ośrodku Terapii i Psychoedukacji KOMPAS w Będzinie, w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Bytomiu oraz w szkołach na każdym etapie edukacyjnym. Ponadto byłam wolontariuszką m.in. w Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej „Diada” w Gliwicach, gdzie miałam okazję prowadzić terapię grupową dzieci.

 

Obecnie, po ukończeniu stażu zawodowego, pracuję w Akademii Małego Człowieka, gdzie prowadzę terapię dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu a także prowadzę terapię w ramach Wczesnego Wspierania Rozwoju Dziecka.

 

 

mgr Patrycja Rosół – logopeda, filolog polski, muzyk, terapeuta behawioralny.

 

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Filologicznym o kierunku  filologia polska ze specjalizacją nauczycielską. Ukończyłam także studia podyplomowe z logopedii oraz Diecezjalną Szkołę Organistowską II stopnia w Gliwicach, po której aktywnie spełniam się jako muzyk.

 

Swoje doświadczenie nauczycielskie i logopedyczne zdobyłam podczas licznych praktyk z dziećmi i młodzieżą na różnych stopniach edukacji, a także w trakcie medycznej praktyki logopedycznej w Śląskim Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Katowicach. Poznałam tam pracę z dorosłymi z zaburzeniami mowy i komunikacji: po degeneracji struktur układu nerwowego np. po udarze, po laryngektomii, czy jąkające się oraz prowadziłam indywidualne zajęcia z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami o spektrum autyzmu, z zespołem Downa, Aspergera, a także z niedosłuchem, zaparatowane.

 

W wolnych chwilach interesuję się wpływem muzyki na nas i nasze otoczenie oraz poszerzam swoją wiedzę z zakresu muzykoterapii i neurologopedii.

 

Po stażu w „Akademii Małego Człowieka” objęłam tam stanowisko logopedy, terapeuty.

 

 

mgr Agnieszka Czyżykowska - logopeda, terapeuta

 

Studia pedagogiczne ukończyłam na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, natomiast studia podyplomowe z zakresu logopedii odbyłam w Wyższej Szkole Humanistyczno - Ekonomicznej w Brzegu. Swoje wykształcenie uzupełniałam o liczne udziały w konferencjach, szkoleniach i warsztatach z zakresu praktycznych oddziaływań w terapii logopedycznej.

 

Rozwojem mowy i komunikacji u najmłodszych interesuję się od wielu lat pracując nie tylko jako terapeuta swoich pacjentów ale również jako mama z własnymi synami. Dzięki temu dobrze rozumiem jak trudną sytuacją dla dziecka i jego rodziny jest brak komunikacji oraz jak ważnym aspektem terapeutycznym jest wdrożenie wczesnych oddziaływań logopedycznych.

 

W chwili obecnej po odbyciu stażu, pracuję w "Akademii Młodego Człowieka" na stanowisku logopedy i terapeuty.

 

mgr Katarzyna Słomiany- psycholog, terapeuta behawioralny

Jestem absolwentką studiów psychologicznych Uniwersytetu Śląskiego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i w Dziale Profilaktyki i Pomocy Dziecku i Rodzinie w gliwickim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w gliwickim Centrum Zdrowia Psychicznego ,,Feniks”, gdzie pracowałam m.in. z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Aktualnie, po odbyciu stażu zawodowego bazującego na założeniach Stosowanej Analizy Zachowania, objęłam stanowisko terapeuty w punkcie przedszkolnym ,,Akademia Małego Człowieka”.

 

Moje zainteresowania oscylują wokół psychologii rozwojowej, neuropsychologii oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Zależy mi na tym, aby dbać o swój dalszy rozwój naukowy, dlatego też aktywnie uczestniczę w szkoleniach oraz kursach podnoszących moje kwalifikacje zawodowe.